SKEN

smútočné kytice, smútočné vence

Smútočná väzba je tradičný spôsob vyjadrenia lásky a porozumenia. Krásne kvety na pohrebe ostanú v spomienkach pozostalých, dodajú potrebnú vrelosť a pokoj v inak tak studenej a bolestivej atmosfére.
Zložiť hold kvetmi, symbolizuje lásku, dobrosrdečnosť, súcit a ľudskosť. Pripomína pozostalým, že je možné zdieľať zármutok a bolesť s ostatnými. Kvety sú formou komunikácie, ktorá je schopná bez slov vyjadriť čisté pocity srdca.
Aj v týchto najťažších okamihoch Vám u Wolferta ponúkame profesionálny prístup a tie najkrajšie kvety, ktoré sú schopné vyjadriť emócie za Vás.

ponukagaléria
Smútočné kytice, smútočné vence - dekorácia